MEETSWOP PÅ MINDRE ÄN TVÅ MINUTER - SVÅRARE ÄN SÅ ÄR DET INTE


Före

PLANERING

Ett bra möte kräver rätt förutsättningar från start, vilket ställer krav på logistik och kommunikation. Vilka har tackat ja, nej eller ens svarat? Vem åker från vilken ort och vem vill bo med vem? Vilka förväntningar har deltagarna?
       I "före-delen" skapar du din layout och bygger upp ditt program, skapar din mailinbjudan och laddar upp de du vill bjuda in.

Under

INTERAKTION

Interaktion och engagemang är det som skapar intresserade kunder och bra medarbetare. Verktyget ger dig möjlighet att skapa färdiga interaktionspunkter i programmet eller skapa dem utifrån behov på plats. Interaktionen görs lekfullt och med ett syfte. Det är enkelt att använda och möjlighet finns att visa direkt på skärm.
       Ändringar i programmet kommuniceras med fördel genom appen, vilket är effektivt och mer miljövänligt än andra alternativ.

Efter

UPPFÖLJNING

Enkäten som visar om deltagarna har förstått ditt budskap görs enkelt i verktyget. Detta oavsett om du vill ställa en enkel fråga eller ha en detaljerad utvärdering.
       Bilder och talarpresentationer görs enkelt tillgängliga för deltagarna i appen.